background
Siklon

Firmamız siklon imalatına 1981 yılında başlamıştır ve günümüze kadar geçen sürede toz toplama sistemi gerektiren tesislere minumum sarfiyatla maximum verimi sağlamalarına yardımcı olmuştur.

Sikonlar yaygın olarak kullanılan toz tutuculardır. Genelde siklon, girdab oluşturan bir gaz girişi, eksenel bir temiz gaz çıkışı ve toz boşaltma açıklığından meydana gelir. Bir siklonun performansı toz tutma verimi ve basınç düşüşüyle belirlenir. Siklonun tasarım kriterleri kullanım amacına bağlı olarak yüksek verimli veya yüksek kapasiteli olabilir.Dolayısıyla siklonlar için tek bir optimum tasarım yöntemi yoktur.

Siklonlar, içinde katı taneler bulunan bir gaz akımını, teğetsel giriş etkisiyle sınırları belli bir girdap hareketine dönüştüren ve taneler üzerine etkiyen santrifüj kuvveti yardımıyla katı taneleri gazdan ayırarak gazın temizlenmesinde kullanılan sabit parçalı cihazlardır. Uygulamada çok çeşitli geometrilere sahip siklonlar mevcuttur.Ancak gaz temizlemede en yaygın olarak kullanılan siklon tipi, teğetsel girişli tek silindir ve tek konili ve eksenel çıkışlı olandır.